زمین دوست داشتنی

ما همه یکی هستیم…

همه مسئولیم؛ یکی بیشتر، یکی خیلی بیشتر…

زمین سبز + زمان طلایی + آینده ی درخشان

e-catalogue

هوای پاک

در حال بروز رسانی

خاک پاک

در حال بروز رسانی

آب پاک

در حال بروز رسانی

انرژی پاک

در حال بروز رسانی

WGM

ماموریت :

اینجا قرن بیست و یک

و انسان قرن بیست و یک…

چه به میراث گرفت؟

و چه میراث خواهد گذاشت؟

ابر انسان قرن بیست و یک

نسل آینده را به کجا سوق خواهد داد؟…

زمان، چه بر سر زمین خواهد آورد؟

و زمین، چه برسر زمان؟…

بر اساس آخرین نقطه نظرات جمع کثیری از شخصیت های برجسته جهان من جمله دانشمندان، کنشگران مدنی، سیاست سازان جهانی، مدیران تجاری، رهبران کشورها، برندگان جایزه نوبل و…، شواهد علمی نشان می دهد که تغییرات مخرب و فاجعه بار در محیط زیست <<آشکار و هویدا>> است.

ادامه مطلب